• Poslovno ime: WOLF METALL doo Nova Varoš
 • Skraćeno poslovno ime: WOLF METALL doo
 • Registarski broj/Matični broj: 21752134
 • PIB (dodeljen od strane Poreske uprave RS): 112846519
 • Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Sedište: Nova Varoš, Svetog Save 93, Nova Varoš; 31320, Srbija
 • Pretežna delatnost: 2562 – Mašinska obrada metala
 • Vlasnik: Mika Marković
 • Zakonski zastupnik: Grbić Željko
 • Funkcija u privrednom subjektu: Direktor
 • Način zastupanja: Samostalno
 • Datum osnivačkog akta: 13.01.2022
 • Email adresa: info@wolf-metall.rs
 • Web adresa: www.wolf-metall.rs
 • Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre, BD 2630/2022 17.01.2022 Beograd